Followers

Saturday, February 26, 2011

Pemilihan Klon Pokok Durian

SISTEM CAMPURAN DAN KOMBINASI KLON-KLIN DURIAN
Pada amnya, adalah disyorkan bahawa 3-5 klon ditanam bagi sesuatu dusun durian komersil untuk pendebungaan dan pasaran.  Bagi sesuatu kawasan klon-klon yang disyorkan adalah terdiri daripada 3 kategori seperti berikut:-
  1. Klon Utama
  2. Klon-klon Subsidiary
  3. Klon-klon Tempatan
Klon Utama
Bagi sesuatu dusun komersil, perlu ada klon utama yang terdiri daripada 50-70% daripada jumlah pokok yang ditanam.  Dalam keadaan tertentu dua klon utama boleh ditanam.
Klon-Klon Subsidiary
Selain daripada klon utama, 2-4 klon subsidiary perlu ditanam untuk tujuan pendebungaan dan juga untuk pasaran.  Klon-klon ini terdiri dari senarai klon-klon durian yang disyorkan.
Klon-klon Tempatan
Klon-klon tempatan merupakan klon-klon yang banyak terdapat dan terbukti berprestasi baik di sesuatu kawasan setempat.  Pemilihan klon-klon ini adalah bebas dan terpulang kepada kehendak pekebun.  Biasanya pekebun boleh menanam 5-20% klon-klon tempatan.  Penanaman klon-klon durian mengikut kesesuaian tempat adalah seperti berikut:-
Jenis Klon Kawasan Utama Yang Sesuai
D 24 (Bukit Merah)
D 99 (Kop Kecil)
D 123 (Chanee)
D 190 (MDUR 88)
D 188 (MDUR 78)
D 145 (Beserah)
D 158 (Kan Yau)
D 159 (Mon Thong)
D 169 (Tok Litok)
D 189 (MDUR 79)
Perak dan kawasan di mana kemaraunya pendek dan tidak nyata.
Perlis, Kedah, P. Pinang dan kawasan kemarau yang agak panjang.
Perlis, Kedah, P. Pinang dan kawasan kemarau yang agak panjang.
Terengganu, Perak dan lain-lain kawasan.
Terengganu, Perak dan lain-lain kawasan.
Pahang.
Perlis, Kedah, P. Pinang dan kawasan kemarau yang agak panjang.
Perlis, Kedah, P. Pinang dan kawasan kemarau yang agak panjang.
Kelantan.
Terengganu, Perak dan lain-lain kawasan.

No comments: