Followers

Sunday, August 10, 2008

Pinjaman Pertanian - Agro Bank

Agrobank menawarkan kemudahan kredit yang menarik dalam semua aspek untuk memoden dan membangunkan sektor pertanian, penternakan dan perikanan di dalam negara.

Syarat Umum
Maklumat Lanjut

Jaminan
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
Skim Belia Tani - i (SBT- i)
Skim Jaminan Enhancer
Skim Jaminan Perbankan Islam (SJPI)
Skim Pembiayaan Bot Perikanan - i (SPBP - i)
Skim Pertanian Bukan Makanan

Pinjaman Berjangka
Hartani-i
Pinjaman Projek
Pinjaman Jentera
Pendahuluan Khas Simpanan Tetap
Agro Cash (Pembiayaan Bai Al-Innah)
Pembiayaan Al-Bai Bithaman Ajil

Kemudahan Modal Pusingan (Revolving Loan)
Kontrak Tani
Niaga Tani
Skim Ar-Rahnu

Kemudahan Banking (Banking Facilities)
Pemfaktoran (Debt Factoring)
Surat Jaminan Bank

Skim Khas
Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)
Skim Kredit Padi
Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera
Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)
Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)
Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)
Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)

Skim Kredit Mikro
Maklumat Lanjut

No comments: